Đáp án đề kiểm tra giữa kỳ 1 môn Đúc liên tục - Năm học 2018 -2019 - Khoa Công nghệ vật liệu

Câu 1 (5,0 đ)

a) Vai trò của thùng rót trung gian trong quá trình đúc thép liên tục? 

Thùng rót trung gian là một cơ cấu quá độ của rót thép từ thùng chứa vào BKT. 

Dùng thùng rót trung gian để ổn định dòng thép, giảm tác dụng va đập của dòng thép vào BKT, làm cho nước thép có dòng  chảy hợp lý, thời gian lắng kéo dài thích hợp để đảm bảo đồng đều nhiệt độ, tạp chất phi kim tách ra nổi lên.

Đối với máy đúc nhiều dòng - là nơi phân dòng nước thép.

Đối với máy đúc nhiều mẻ liên tục – là nơi nước thép còn dư lại rót tiếp trong thời gian thay thùng chứa.

 

b) Trình bày các cách khống chế lưu lượng nước thép từ thùng rót trung gian vào bình kết tinh.

Có 3 cách được sử dụng: Khống chế bằng cần nút, đường kính miệng rót không đổi và bàn trượt

- Cần nút: 

Kết cấu tương tự như cần nút thùng chứa, để có thể ngâm lâu trong nước thép ở nhiệt độ cao đều có dùng không khí nén hoặc khí trơ làm nguội giữa cần nút. 

Khống chế bằng giám sát trực tiếp mặt nước thép trong BKT, nâng hạ để điều chỉnh lượng nước thép chảy vào BKT.

docx 3 trang xuanthi 24/12/2022 1980
Bạn đang xem tài liệu "Đáp án đề kiểm tra giữa kỳ 1 môn Đúc liên tục - Năm học 2018 -2019 - Khoa Công nghệ vật liệu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxdap_an_de_kiem_tra_giua_ky_1_mon_duc_lien_tuc_nam_hoc_2018_2.docx

Nội dung text: Đáp án đề kiểm tra giữa kỳ 1 môn Đúc liên tục - Năm học 2018 -2019 - Khoa Công nghệ vật liệu

  1. Ưu điểm của cách khống chế này là an toàn, đáng tin cậy, không xảy ra sự cố chảy thép, rất thích hợp dùng cho thùng rót trung gian rót thép liên tục và đồng thời có thể thực hiện khống chế tự động. Câu 2 (5,0 đ) a) Thành phần và cấu tạo của các lớp xỉ bảo vệ trên bề mặt bình kết tinh: Thành phần của xỉ bảo vệ: Hiện nay sử dụng hệ xỉ có vùng chảy thấp, độ nhớt thấp của hệ xỉ CaO-SiO2- Al2O3 làm cơ sở. Xỉ bảo vệ có 3 bộ phận tổ hợp: Một là bộ phận nền của xỉ có CaO, SiO 2 và Al2O3. Hai là phần bổ trợ để điều chỉnh nhiệt độ chảy và độ nhớt của xỉ như Na 2O, CaF2 hoặc LiO2, K2O, BaO2, NaF, AlF3, B2O3 (phần này có tác dụng trợ dung). Ba là chất điều chỉnh tốc độ nóng chảy như than bột. Phạm vi các thành phần gồm CaO và SiO 2 chiếm khoảng 50-70%. Xỉ trung tính hoặc axit yếu thì ∑ % = 0,6 ― 1,2. ∑ 푆푖 2% Loại xỉ này có năng lực dính ướt tạp chất tương đối tốt. SiO 2 còn có tác dụng dễ hấp thụ tạp chất TiO2 nổi lên, CaO hấp thụ Al2O3 và Cr2O3 tốt. Để có xỉ nhiệt độ chảy thấp nên khống chế Al2O3 khoảng 5-15%. Nên hạn chế tính oxy hóa của xỉ tức là hạn chế hàm lượng oxit sắt 5% Dùng bột than để khống chế tốc độ chảy của xỉ là do than có khả năng phân cách các hạt bột tạo xỉ và làm chậm tính lưu động của xỉ lỏng mà khống chế được tốc độ nóng chảy của xỉ. Bột than thường dùng là muội than và graphit bột. Cấu tạo của các lớp xỉ bảo vệ: Cấu tạo xỉ bảo vệ có 3 lớp: trên cùng là lớp bột xốp, giữa là lớp thiêu kết gọi là lớp quá độ bao gồm cả tầng bán lỏng, dưới là lớp xỉ lỏng như hình 1 Hình 1. Sơ đồ cấu tạo 3 lớp của xỉ