Đề kiểm tra giữa kỳ môn Kỹ thuật số - Năm 2011 Khoa Điện - Điện tử - Đại học Bách Khoa TP.HCM (có đáp án)

(Bản scan)

Câu 6 ( 1,5 điểm)

Hệ tổ hợp có 3 ngõ vào A,A,Ao (Ao là LSB) và 1 ngõ vào điều khiển T, hoạt động như sau: - Khi T= 0: Ngõ vào AzA,A, là số nhị phân có dấu theo dạng số bù 2. Các ngõ ra biểu diễn giá trị tuyệt đối của ngõ vào.

- Khi T = 1: Ngõ vào AzA,Ao là mã gray 3 bit. Các ngõ ra là mã nhị phân cơ bản tương ứng. Hãy thiết kế hệ tổ hợp trên theo cấu trúc cổng AND OR (không cần vẽ sơ đồ logic).
 

pdf 5 trang xuanthi 26/12/2022 4300
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa kỳ môn Kỹ thuật số - Năm 2011 Khoa Điện - Điện tử - Đại học Bách Khoa TP.HCM (có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_giua_ky_mon_ky_thuat_so_nam_2011_khoa_dien_dien.pdf