Giáo trình Kỹ thuật số - Chương 4: Hệ tuần tự - Nguyễn Trọng Luật - Khoa Điện - Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCM

I. Giới thiệu:

Hệ tuần tự là hệ mà ngõ ra không chỉ phụ thuộc vào các ngõ vào mà còn phụ thuộc vào 1 số ngõ ra được hồi tiếp trở thành ngõ vào thông qua phần tử nhớ.

Ngõ vào

(INPUT)

CÔNG

LOGIC

Ngõ ra (OUTPUT)

PHẦN TỬ NHỚ

Phần tử nhớ thường sử dụng là Flip_Flop.

* Hệ tuần tự được chia thành 2 loại:

-

- Hệ tuần tự đồng bộ (Synchronous)

- Hệ tuần tự bất đồng bộ (Asynchronous)

pdf 85 trang xuanthi 26/12/2022 2020
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo trình Kỹ thuật số - Chương 4: Hệ tuần tự - Nguyễn Trọng Luật - Khoa Điện - Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCM", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_ky_thuat_so_chuong_4_he_tuan_tu_nguyen_trong_luat.pdf