Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Hệ thống số đếm và khái niệm về mã

1.1.1. Hệ đếm

1.1.1.1. Khái niệm

Hệ đếm là tập hợp các phương pháp gọi và biểu diễn các con số bằng các kí hiệu có giá trị số lượng xác định gọi là chữ số.

1.1.1.2. Phân loại

Chia làm hai loại:

a. Hệ đếm theo vị trí:

Là hệ đếm mà trong đó giá trị số lượng của chữ số còn phụ thuộc vào vị trí của nó đứng trong con số.

Ví dụ: 1991 (Hệ thập phân) 1111 (Hệ nhị phân)

b. Hệ đếm không theo vị trí:

Là hệ đếm mà trong đó giá trị số lượng của chữ số không phụ thuộc vào vị trí của nó tương ứng (đứng) trong con số.

Ví dụ: Hệ đếm La mã I, II, III . . . . .

pdf 12 trang xuanthi 24/12/2022 5340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Hệ thống số đếm và khái niệm về mã", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ky_thuat_so_chuong_1_he_thong_so_dem_va_khai_niem.pdf