Bài tập Kỹ thuật số - Chương 4: Hệ tuần tự (Phần 2)

1-4

Thiết kế 1 hệ tuần tự để nhận 1 số BCD 8421 cho 3 để cho một số nhị phân 5 bit. Thí dụ nếu input là 0111 thì output sẽ là 10101. Input và output của hệ là nối tiếp với LSB đi trước. Giả sử là input sẽ là 0 ở thời điểm clock thứ 5, và reset hệ sau bit ra thứ 5.

1-5

a) Suy ra bảng thái với số trạng thái tối thiểu (3 trạng thái)

b) Thiết kế hệ dùng JK F/F và các cổng NAND & NOR.

c) Thiết kế hệ dùng PLA và các D F/F. Cho bảng PLA.

d) Thiết kế hệ dùng PAL. Cho kiểu PAL và khuôn mẫu cầu chì.

Hệ tuần tự có 1 ngõ vào và 1 ngõ ra. Ngõ ra sẽ là 1 nếu đã nhận được tối thiếu 2 số 0 và tối thiểu 2 số 1 bất chấp thứ tự xảy ra. Hãy vẽ giãn đồ trạng thái (kiểu Moore) của hệ. Cài đặt hệ

bằng:

a) ROM

b) PLA

doc 3 trang xuanthi 26/12/2022 4440
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Kỹ thuật số - Chương 4: Hệ tuần tự (Phần 2)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbai_tap_ky_thuat_so_chuong_4_he_tuan_tu_phan_2.doc