Bài giảng Điện tử Hệ phương trình vi phân tuyến tính - Lê Xuân Đại

Trường hợp: các trị riêng phân biệt

Nếu A có n trị riêng phân biệt thì n véc-tơ riêng tương ứng sẽ độc lập tuyến tính do đó ta có hệ quả sau:

Hệ quả

Nếu ma trận A có n trị riêng phân biệt

A1, A2, ..., Ân với các véc-tơ riêng tương ứng Pı, P2, ..., Pn thì nghiệm tổng quát của (1) có dang

X(t) = Get P1+ C2e 2 P2+...+ Cent Pn.

pdf 41 trang xuanthi 26/12/2022 2300
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Điện tử Hệ phương trình vi phân tuyến tính - Lê Xuân Đại", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_dien_tu_he_phuong_trinh_vi_phan_tuyen_tinh_le_xuan.pdf