Bài giảng Giải tích 1 - Hoàng Hải Hà

Thay tương đương VCL

• Tổng hữu hạn các VCL TĐ VCL bậc cao nhất

• Được phép thay TĐ qua các phép toán tích, thương, phép cộng nếu không bị triệt tiêu.

• Chỉ được phép thay TĐ qua hai hàm logarit, lũy thừa số mũ a.

• Tổng VCL và một hàm bị chặn TĐ VCL.

pdf 148 trang xuanthi 26/12/2022 3040
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Giải tích 1 - Hoàng Hải Hà", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_giai_tich_1_hoang_hai_ha.pdf