69 câu trắc nghiệm có đáp án ôn giữa kỳ môn Giải tích

1. Tim a, a để VCB sau tương đương axa, khi X-0

f(x)=(x2+1)sin x-tanx

1

a. a,α=3

2

1

b. a=-,α = 3

2

c. a=1,α=2

d. Các câu trên đều sai.

2. Tìm a, a để VCB sau tương đương ax", khi X-0

f(x) = x2+x-ln(1+x)

3

a. a,α=2

b. a=1,α=2

c. a

a=1;a=2

d. Các câu trên đều sai.

x2-6x+8 x→2 x3-2x2+2x-4

3. Tính giới hạn lim

1

a.

1

b.

3

C. -1

d. 1

4. Cho x(t)=t3 +1,y(t)=te*, tinh y'(x)

tại x = 0

a.

1

-

b. 1

C.

3

1

pdf 9 trang xuanthi 26/12/2022 1920
Bạn đang xem tài liệu "69 câu trắc nghiệm có đáp án ôn giữa kỳ môn Giải tích", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdf69_cau_trac_nghiem_co_dap_an_on_giua_ky_mon_giai_tich.pdf