Bài giảng Giải tích 1 - Chương 5B: Phương trình vi phân cấp 2

Phương trình tuyến tính cấp n hệ số hằng

Định nghĩa:

PT vp tuyến tính cấp n hệ số hằng là ptvp có dạng + an~1]› (n−1)

any(n) any (n)

+ an~1y(n−1).

'+...+q1y' + a1y=0 (1)

' + ... + a1y' + a。y = f(x) (2)

Trong đó a1,a2, ..., an là các hằng số thực

PT (1) gọi là pt thuần nhất

PT (2) gọi là pt không thuần nhất

my

pdf 24 trang xuanthi 26/12/2022 3840
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Giải tích 1 - Chương 5B: Phương trình vi phân cấp 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_giai_tich_1_chuong_5b_phuong_trinh_vi_phan_cap_2.pdf