Bộ câu hỏi trắc nghiệm Môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

1. Hội nghị lần thứ 11 của Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản đã quyết định công nhân đảng ta là một chi bộ độc lập của Quốc tế Cộng sản vào thời gian nào?

a. 10-11-1931

b. 11-11-1931

c. 11-12-1931

2. Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh vào lúc nào?

a. 18-11-1930

b. 18-10-1931

c. 18-12-1931

3. Đồng chí Trần Phú bị bắt ngày 19-4-1931 ở đâu?

a. Nghệ An

b. Hà Nội

C.

Sài Gòn

4. Đồng chí Nguyễn Ai Quốc bị bắt ngày 6-6-1931 ở đâu?

Quảng châu (trung quốc)

a.

b.

Xiêm

C.

Hương Cảng (Trung quốc)

5. Được sự chỉ đạo của Quốc tế cộng sản ban chấp hành lãnh đạo của đảng ở nước ngoài được thành lập vào năm nào?

a.

Năm 1933

b.

Năm 1934

C.

Năm 1935

6. Được sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, ban lãnh đạo của đảng ở nước ngoài do ai đứng đầu?

a.

Hà Huy Tập

b.

Nguyễn Văn Cừ

pdf 18 trang xuanthi 26/12/2022 4620
Bạn đang xem tài liệu "Bộ câu hỏi trắc nghiệm Môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbo_cau_hoi_trac_nghiem_mon_lich_su_dang_cong_san_viet_nam.pdf