Bài giảng Kỹ thuật phản ứng - Chương 4: Áp dụng phương trình thiết kế - Năm học 2017

• Có thể sử dụng một trong nhiều dạng bình phản úng

Thay đổi tỷ lệ nồng độ tác chất trong nhập liệu ban đầu

Yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn:

*Lọai phản ứng

*Chi phí thiết bị và dụng cụ đo

*Tính ổn định khi họat động

*Tính linh động của thiết bị khi thay đổi điều kiện họat động

pdf 48 trang xuanthi 27/12/2022 3060
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Kỹ thuật phản ứng - Chương 4: Áp dụng phương trình thiết kế - Năm học 2017", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ky_thuat_phan_ung_chuong_4_ap_dung_phuong_trinh_th.pdf