Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Quản trị dịch vụ SSH

Dịch vụ SSH giúp người dùng có thể điều khiển các máy tính ở xa hoặc copy dữ liệu từ máy
chủ, viết tắt của cụm từ secured shell.
Mọi dữ liệu truyền theo giao thức đều được mã hóa và rất an toàn, không thể bị “xem trộm”
trên đường truyền
Mặc định dịch vụ ssh được cài đặt tại cái máy Linux, chúng ta không cần cài đặt thêm dịch
vụ này. (Nếu chưa thì cài thêm gói openssh-server-*.rpm từ đĩa hoặc down trên mạng về)
- Kiểm tra dịch vụ ssh đã chạy hay ch 
pdf 2 trang xuanthi 30/12/2022 240
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Quản trị dịch vụ SSH", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_mang_may_tinh_va_vien_thong_quan_tri_dich_vu_ssh.pdf

Nội dung text: Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Quản trị dịch vụ SSH

  1. Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Khoa Học Tự Nhiên Bộ môn Mạng máy tính và Viễn Thông Lưu file và khởi động lại ssh: service sshd restart Bỏ mục DenyUsers bên trên, cấu hình các tham số khác: Chỉ cho phép connect đến từ máy client có ip 192.168.1.20 Thêm mục: AllowUsers *@192.168.1.20 Nếu chỉ cho phép thêm user sv từ máy có ip 192.168.1.21 Thêm mục: AllowUsser *@192.168.1.20 sv@192.168.1.21 - SCP: o SCP là dịch vụ copy file trên một máy khác, sử dụng giao thức ssh o Cú Pháp: Scp Ví dụ muốn copy file /root/test.txt lên máy 192.168.10.10, tại thư mục /home/sv với quyền sv, ta thực thi: scp /root/test.txt sv@192.168.10.10:/home/sv Ngược lại, chúng ta cũng có thê copy một file từ máy ở xa về máy cục bộ scp root@192.168.10.1:/root/baitap.txt /root