Đề cương môn học hệ thời gian thực (real-time systems)

Môi trường chung quanh của hệ thống máy tính thời gian thực; kiến trúc phân bố cho hệ thống thời
gian thực; thời gian toàn cục; mô hình của hệ thống thời gian thực; đại lượng thời gian thực và khái
niệm ảnh; tính kháng lỗi; các giao tiếp thời gian thực; các giao thức kích hoạt do thời gian;
input/output; các hệ điều hành thời gian thực; định thời; validation; thiết kế hệ thống; kiến trúc kích
hoạt do thời g 
pdf 4 trang xuanthi 30/12/2022 260
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương môn học hệ thời gian thực (real-time systems)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_cuong_mon_hoc_he_thoi_gian_thuc_real_time_systems.pdf

Nội dung text: Đề cương môn học hệ thời gian thực (real-time systems)

  1. [2] “Real-Time Systems and Programming Languages”, Alan Burns and Andy Wellings, Addison-Wesley, 3rd Ed., 2001 4. Hiểu biết,kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học STT Chuẩn đầu ra môn học CDIO 1 Hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, mô hình của các linh kiện điện tử chủ yếu như diode, BJT và FET transistor 2 Xác định được các thông số thực và liên kết đến hoạt động vật lý của thiết bị 3 Phân tích hoạt động ở trạng thái ổn định của các mạch điện tử ứng dụng cơ bản như mạch khuyếch đại, mạch khuyếch đại thuật toán INDEX Course learning outcomes CDIO 1 Knowledge: Define basic concepts commonly used in real-time systems. 2 Cognitive Skills: Apply the material learnt in the course to design real-time systems. 3 Subject Specific Skills: Define basic concepts commonly used in real-time systems. 4 Transferable Skills: Working together to solve group exercises, to assimilate the basic material learnt in the lecture. 5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học Sinh viên tham gia các buổi học lý thuyết, làm bài tập tại lớp và tại nhà. Sinh viên học kỹ năng mô phỏng, phân tích mạch để kiểm tra kết quả tính tay. Ngoài ra, sinh viên được phân vào các nhóm thực hiện một bài tập lớn. Thí nghiệm: 10% Kiểm tra: 20% Bài tập lớn/Tiểu luận: 20% Thi: 50% Điều kiện dự thi: Sinh viên phải tham dự giờ giảng trên lớp ít nhất 70% (số lần điểm danh ngẫu nhiên). Sinh viên phải hoàn thành tất cả bài tập và thực hiện đầy đủ các công việc yêu cầu nộp kết quả 6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy TS. Nguyễn Đức Thái TS. Huỳnh Tường Nguyên 7. Nội dung chi tiết Tuần / Nội dung Chuẩn đầu ra Hoạt động Chương chi tiết đánh giá 1 Chương 1. Môi trường của hệ thống máy tính thời gian Thi thực 1.1 Định nghĩa hệ thống thời gian thực 1.2 Yêu cầu về chức năng, thời gian, và dependability 1.3 Phân loại hệ thống thời gian thực 2 Chương 2. Kiến trúc phân bố cho hệ thống thời gian thực Thi 2.1 Kiến trúc hệ thống Tr.2/4
  2. 8. Thông tin liên hệ Giảng viên: TS. Nguyễn Đức Thái Bộ môn: Hệ thống & Mạng, tòa nhà A3 Email: thai@cse.hcmut.edu.vn Điện thoại Giờ tiếp sinh viên: Tr.4/4