Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Kỹ thuật số - Năm học 2015 - 2016 - Khoa Điện - Điện tử - Đại học Bách Khoa TP.HCM

Câu 1 (2,5 điểm)
a) Tìm biểu diễn dạng BCD của số nhị phân 00111000.0101
b) Tìm biểu diễn trong hệ thập phân của số 61512
c) Tìm biểu diễn số nhi phân có dấu 8 bit dạng bù 2 và dạng dấu-độ lớn của số -125
d) Đổi số 4BC.F6H thành số nhị phân và số thập phân 
 


 

pdf 4 trang xuanthi 26/12/2022 2260
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Kỹ thuật số - Năm học 2015 - 2016 - Khoa Điện - Điện tử - Đại học Bách Khoa TP.HCM", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ky_1_mon_ky_thuat_so_nam_hoc_2015_2016_khoa.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Kỹ thuật số - Năm học 2015 - 2016 - Khoa Điện - Điện tử - Đại học Bách Khoa TP.HCM

  1. Câu 2 (2,5 điểm) a) Dùng đại số Boole để chứng minh ̅ ̅ ̅ ̅ b) Dùng bìa K để tối thiểu hóa hàm F thành dạng SOP và POS: ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ c) Tìm dạng ∑m của hàm F Câu 3 (2,0 điểm) Cho hàm ̅̅̅̅ ̅̅̅ ̅ ̅ , a) Thực hiện các hàm này dùng một decoder và các cổng OR b) Thực hiện hàm F1 dùng một MUX 4 1 và một cổng NOT 2
  2. b) Một mạch nhận vào 2 số nhị phân có dấu 2 bit A, B. Ngõ ra là số có dấu biểu diễn kết quả A x B. (i) Lập bảng chân trị (ii) Tối thiểu hóa các hàm ngõ ra theo dạng SOP 4