Đề thi cuối học kỳ môn Kỹ thuật số - Khoa Điện - Điện tử - Đại học Bách Khoa TP.HCM

Câu 3 (1,0 điểm)
Hãy thiết lập bảng chuyển trạng thái của hệ tuần tự kiểu Mealy có 1 ngõ vào X và 1 ngõ ra Z. Ngõ
ra Z chỉ bằng 1 khi ngõ vào X nhận được chuỗi liên tục 1, 0, 1, 1. Ký hiệu các trạng thái của hệ là
S0, S1, S2, … 
Cho hệ tuần tự có một ngõ vào X như hình trên. Trạng thái của mạch là Q1Q0. Hãy lập bảng chuyển
trạng thái và vẽ giản đồ trạng thái của hệ
pdf 7 trang xuanthi 26/12/2022 2400
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi cuối học kỳ môn Kỹ thuật số - Khoa Điện - Điện tử - Đại học Bách Khoa TP.HCM", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_cuoi_hoc_ky_mon_ky_thuat_so_khoa_dien_dien_tu_dai_hoc.pdf

Nội dung text: Đề thi cuối học kỳ môn Kỹ thuật số - Khoa Điện - Điện tử - Đại học Bách Khoa TP.HCM

  1. Câu 2 (1,5 điểm) Sử dụng các T-FF có xung nhịp (clock) cạnh lên và các ngõ Preset & Clear tích cực mức thấp, hãy thiết kế mạch đếm nối tiếp có dãy đếm Q2Q1Q0 như sau 010 110 001 111 000 Câu 3 (1,0 điểm) Hãy thiết lập bảng chuyển trạng thái của hệ tuần tự kiểu Mealy có 1 ngõ vào X và 1 ngõ ra Z. Ngõ ra Z chỉ bằng 1 khi ngõ vào X nhận được chuỗi liên tục 1, 0, 1, 1. Ký hiệu các trạng thái của hệ là S0, S1, S2, 2
  2. Câu 5 (2,0 điểm) Cho một hệ tuần tự có giản đồ trạng thái như hình vẽ sau. Hệ có 1 ngõ vào X và 1 ngõ ra Z. Hệ có 4 trạng thái A, B, C và D. Các trạng thái được gán như sau: A: Q1Q0 = 00, B: Q1Q0 = 10, C: Q1Q0 = 01 và D: Q1Q0 =11. Hãy thiết kế hệ bằng T-FF (có xung clock cạnh xuống) và PLA. 0/1 A B 1/1 1/1 0/0 1/0 0/0 D C 1/0 0/1 4
  3. Câu 7 (1,0 điểm) Một mạch dồn kênh (Multiplexer) 2 sang 1 có hai ngõ vào là D1, D0, một ngõ lựa chọn S và một ngõ ra Y. Hãy viết mã VHDL (sử dụng phát biểu Process) để thực hiện mạch này. Duyệt của bộ môn Điện tử Ngày 23/8/2010 Chủ nhiệm bộ môn Người ra đề Hồ Trung Mỹ Lê Chí Thông 6