Đề thi giữa học kỳ 1 môn Giải tích 1 - Đề 1499 - Năm học 2012 - 2013 - Khoa Khoa học ứng dụng - Bộ môn Toán ƯD - Trường ĐH Bách Khoa TP HCM (có đáp án)

Câu 1. Cho f(z) = arctan2+r-1. Tìm (f-1(z)) tại ro=−1.

A

122

B

Câu 2. Cho hàm f(x) = (1 − ez). Tìm hàm ngược của f(r). ƒ1(x) = ln(1-7). (B) f-1(z) = $1-lny.

Câu 3.

A 0.

Tính giới hạn dãy số làm

22n+1 + 3n

2n-1 - In(n)

B) 1.

Câu 4. Giá trị lớn nhất của hàm số f(z) = rề trên miền xác định là

(D) Các câu khác sai.

ƒ1(x) = 1 - Vlnxz.

(D) Các câu khác sai.

2.

A et.

(B) 1.

0.

D) +∞.

pdf 9 trang xuanthi 26/12/2022 1820
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa học kỳ 1 môn Giải tích 1 - Đề 1499 - Năm học 2012 - 2013 - Khoa Khoa học ứng dụng - Bộ môn Toán ƯD - Trường ĐH Bách Khoa TP HCM (có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_giua_hoc_ky_1_mon_giai_tich_1_de_1499_nam_hoc_2012_20.pdf