Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 00: Giới thiệu môn học

Lý thuyết

* Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQT CSDL): các thành phần của một HQT CSDL và chức năng của chúng, các cơ chế quản lý truy xuất đồng thời, an toàn và an ninh dữ liệu, tối ưu hoả câu hỏi, các cấu trúc tổ chức lưu trữ bên trong * Thực hành

* Tìm hiểu và vận dụng các kỹ thuật quản lý truy xuất đồng thời của một HQT CSDL cụ thể : Microsoft SQL Server

pdf 4 trang xuanthi 30/12/2022 340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 00: Giới thiệu môn học", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_he_quan_tri_co_so_du_lieu_chuong_00_gioi_thieu_mon.pdf