Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Giới thiệu NIS Server

NIS cho phép bạn tạo tài khoản user để có thể chia sẻ trên tất cả các hệ thống mạng. Tài
khoản user sẽ được tạo trên máy server NIS. Máy client NIS sẽ tải tên user và mật khẩu cần thiết vừ
máy server NIS để xác nhận mỗi khi người dùng login vào hệ thống.
Lợi thế của NIS là người dùng chỉ cần thay đổi mật khẩu của họ trên máy server NIS, thay vì
phải làm trên từng hệ thống mạng. Với lợi thế này làm cho NIS phổ biến.
Nhưng sự bất lợi của NIS là không mã hóa thông tin user và mật khẩu người dùng khi gửi đến
máy client. Đề cho làm cho NIS không có khả năng bảo mật trong các yêu cầu về độ bảo mật cao 
pdf 5 trang xuanthi 30/12/2022 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Giới thiệu NIS Server", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_mang_may_tinh_va_vien_thong_gioi_thieu_nis_server.pdf

Nội dung text: Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Giới thiệu NIS Server

  1. Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Khoa Học Tự Nhiên Bộ môn Mạng máy tính và Viễn Thông Đưa thông tin pass shadow vào file /etc/passwd trên NIS server Đưa thông tin group vào file /etc/passwd trên NIS server Đưa thông tin group vào file /etc/passwd trên NIS server Những thông tin này sẽ được chia sẻ qua NIS - Cấu hình các service sau run ở level 35 - Start các service theo thứ tự: - Kiểm tra các service sau start chưa:
  2. Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Khoa Học Tự Nhiên Bộ môn Mạng máy tính và Viễn Thông - Tắt firewall và Selinux: III/ Cấu hình NIS Client: 1. Cấu hình - Chỉnh sửa file /etc/yp.conf: - Enable NIS trên client: - Start các tiến trình - Sử dụng lệnh ypwhich để kiểm tra NIS server nào đang phục vụ những request NIS: - Lệnh ypcat để liệt kê thông tin một bảng map trên NIS server: - Cấu hình trong file /etc/nsswitch.conf để hệ thống biết cần tìm kiếm thông tin ở đâu: