Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về HQT CSDL

= Yêu cầu về Dữ liệu trong CSDL 

> Khái niệm Hệ Quản trị CSDL

 = Kiến trúc của một HQT CSDL 

* Phân loại HOT CSDL

pdf 13 trang xuanthi 30/12/2022 300
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về HQT CSDL", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_he_quan_tri_co_so_du_lieu_chuong_01_tong_quan_ve_h.pdf