Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 5: Khái niệm chung về máy điện

2. Định Luật Sđđ Máy Phát (H 5.2)

• ab: Dây Dẫn chiều dài 7 • B = Mật Độ Từ Thông

• V = Vận Tốc của dây

!

e = Bvl

(5.3)

5.2. Định Luật Lực Từ (H 5.3)

• I = Dòng qua dây dẫn ab

B = Mật Độ Từ Thông

• T = Vectơ Dòng

F = BIL

pdf 5 trang xuanthi 28/12/2022 1260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 5: Khái niệm chung về máy điện", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ky_thuat_dien_chuong_5_khai_niem_chung_ve_may_dien.pdf