Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Squid server

Cài đặt Squid:
Squid là một chương trình Internet proxy-caching có vai trò tiếp nhận các yêu cầu từ các
clients và chuyển cho Internet server thích hợp. Đồng thời, nó cũng lưu lại trên đĩa những dữ liệu
được trả về từ Internet server gọi là caching.
Những giao thức hỗ trợ trên Squid: HTTP, FTP, SSL, …
- Kiểm tra Squid đã được cài đặt hay chưa:
- Cài đặt nếu chưa được cài đặt
pdf 2 trang xuanthi 30/12/2022 280
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Squid server", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_mang_may_tinh_va_vien_thong_squid_server.pdf

Nội dung text: Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Squid server

  1. Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Khoa Học Tự Nhiên Bộ môn Mạng máy tính và Viễn Thông III. Cấu Hình proxy phía client - Cấu hình proxy cho client - Truy cập web thông qua proxy đã cấu hình 2