Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Giới thiệu FTP và SSH

FTP là dịch vụ cung cấp cơ chế truyền tin dưới dạng file thông qua mạng tcp. Có nhiều chương
trình ftp server sử dụng trên Linux như: Vsftpd, Wu-ftpd, PureFTPd, ProFTPD,…
Trong bài hướng dẫn này sẽ sử dụng Vsftpd
II. Mô hình thực hiện:
- Server FTP: Linux: 192.168.100.1
- Client FTP: Windows (sử dụng chương trình Total Commander hoặc các chương trình
tương tự để kiểm tra kết quả) 
pdf 2 trang xuanthi 30/12/2022 240
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Giới thiệu FTP và SSH", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_mang_may_tinh_va_vien_thong_gioi_thieu_ftp_va_ssh.pdf

Nội dung text: Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Giới thiệu FTP và SSH

  1. Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Khoa Học Tự Nhiên Bộ môn Mạng máy tính và Viễn Thông Start vsftpd service III/ Thử nghiệm FTP Client: