Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Mail Server

Cài đặt:
# yum install postfix
Cấu hình:
 Tắt dịch vụ Sendmail:
# service sendmail stop
# chkconfig sendmail off
 Chuyển MTA sang Postfix 
pdf 10 trang xuanthi 30/12/2022 300
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Mail Server", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_mang_may_tinh_va_vien_thong_mail_server.pdf

Nội dung text: Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Mail Server

  1. Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Khoa Học Tự Nhiên Bộ môn Mạng máy tính và Viễn Thông Cài mail client: # yum install mailx Thêm các dòng sau vào file /etc/mail.rc set folder="Maildir/" set MBOX="Maildir" set record="~/Maildir/sent-mail/" Tạo file /etc/profile.d/mail.sh với nội dung sau export MAIL="/home/$USER/Maildir" export MAILDIR="~/Maildir" Logout và login lại bằng user u2 Check mail II. Phần 2 – Cài đặt POP3/IMAP Server Cài đặt dovecot # yum install dovecot Chỉnh sửa tập tin cấu hình: # vim /etc/dovecot.conf Bỏ comment ở dòng protocols = imap pop3 lmtp để dovecot biết các giao thức mà nó sẽ dùng để phục vụ client 2
  2. Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Khoa Học Tự Nhiên Bộ môn Mạng máy tính và Viễn Thông Chọn More Settings 4
  3. Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Khoa Học Tự Nhiên Bộ môn Mạng máy tính và Viễn Thông Kiểm tra email: 6
  4. Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Khoa Học Tự Nhiên Bộ môn Mạng máy tính và Viễn Thông Gửi email: Kiểm tra lại: 8
  5. Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Khoa Học Tự Nhiên Bộ môn Mạng máy tính và Viễn Thông Kiểm tra mail của user nhận: Xuất hiện cờ SPAM. 10