Giáo trình Hóa học trong kỹ thuật và khoa học môi trường - Phần 1: Hóa học trong môi trường không khí - Nguyễn Nhật Huy

Chương 1: Khí quyển và hóa học khí quyển
Chương 2: Nguồn gốc và tác hại của ô nhiễm không
khí
Chương 3: Bụi trong khí quyển
Chương 4: Các chất ô nhiễm không khí vô cơ
Chương 5: Các chất ô nhiễm không khí hữu cơ
Chương 6: Khói quang hóa 
pdf 10 trang xuanthi 30/12/2022 440
Bạn đang xem tài liệu "Giáo trình Hóa học trong kỹ thuật và khoa học môi trường - Phần 1: Hóa học trong môi trường không khí - Nguyễn Nhật Huy", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_hoa_hoc_trong_ky_thuat_va_khoa_hoc_moi_truong_pha.pdf

Nội dung text: Giáo trình Hóa học trong kỹ thuật và khoa học môi trường - Phần 1: Hóa học trong môi trường không khí - Nguyễn Nhật Huy

  1. Nội dung 2 Chương 1: Khí quyển và hóa học khí quyển Chương 2: Nguồn gốc và tác hại của ô nhiễm không khí Chương 3: Bụi trong khí quyển Chương 4: Các chất ô nhiễm không khí vô cơ Chương 5: Các chất ô nhiễm không khí hữu cơ Chương 6: Khói quang hóa
  2. Hóa học môi trường không khí 4 Chương 1: Khí quyển và hóa học khí quyển 1.1. Giới thiệu về khí quyển và hóa học khí quyển 1.2. Tầm quan trọng của khí quyển 1.3. Tính chất vật lý của khí quyển 1.4. Nghịch đảo nhiệt và ô nhiễm không khí 1.5. Khí hậu toàn cầu và vi khí hậu 1.6. Phản ứng trong khí quyển
  3. Hóa học môi trường không khí 6 Chương 3: Bụi trong khí quyển 3.1. Bụi trong khí quyển 3.2. Trạng thái vật lý của bụi trong khí quyển 3.3. Các quá trình vật lý của sự hình thành bụi 3.4. Các quá trình hóa học của sự hình thành bụi 3.5. Cấu tạo của bụi vô cơ và các bụi hữu cơ
  4. Hóa học môi trường không khí 8 Chương 5: Các chất ô nhiễm không khí hữu cơ 5.1. Các hợp chất hữu cơ trong khí quyển 5.2. Các hợp chất hữu cơ từ nguồn gốc tự nhiên 5.3. Các hợp chất chứa oxi 5.4. Các hợp chất hữu cơ chứa halogen, lưu huỳnh, Nito
  5. Hóa học môi trường không khí 10 Đánh giá . Điểm phần hóa khí: 30% . Bài tập (trên lớp + về nhà): 40% • Làm 6 bài (lấy 5 bài điểm cao nhất) . Bài thi cuối kỳ: 60% • Đề mở Ghi chú: . Sinh viên đi học mang theo để làm bài tập . Máy tính bỏ túi . Giấy trắng