Trắc nghiệm Vật lý - Hạt nhân, hạt cơ bản - Lê Quang Nguyên

Câu 2

Tìm năng lượng liên kết riêng của gAu197, cho

biết

MAL=196,966 543 u,

m, = 1,007 825 u,

Au

m1 = 1,008 665 u, lu = 931,5 MeV/c2

A. 7.3 MeV

B. 7.7 MeV

C. 7.9 MeV

D. 8.3 MeV

pdf 11 trang xuanthi 27/12/2022 1780
Bạn đang xem tài liệu "Trắc nghiệm Vật lý - Hạt nhân, hạt cơ bản - Lê Quang Nguyên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdftrac_nghiem_vat_ly_hat_nhan_hat_co_ban_le_quang_nguyen.pdf