Đề ôn giữa học kỳ 2 môn Giải tích 1 - Đề 2014 - Năm học 2013 - Khoa Khoa học ứng dụng - Bộ môn Toán ƯD - Trường ĐH Bách Khoa TP HCM (có đáp án)

(c) 2

D) 3

enti

Câu 15.

0

Số tiệm cận của đồ thị hàm số y =

1

In r

Câu 16. Cho f(z) = ln(ln z). Tính đạo hàm của f−(r) tại 1.

0

1

Câu 17. Giá trị lớn nhất của f(x) = xe\/≈ trên đoạn là 2 là

e

Câu 18. Tìm a ∈ R để f(r)=e - V1 – ar là vô cùng bé bậc 2

a=-1

Câu 19. Khai triển Maclaurin của hàm số f(r)=ln(1+sản r) đến cấp 3.

(D

a = 2

pdf 3 trang xuanthi 26/12/2022 1760
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn giữa học kỳ 2 môn Giải tích 1 - Đề 2014 - Năm học 2013 - Khoa Khoa học ứng dụng - Bộ môn Toán ƯD - Trường ĐH Bách Khoa TP HCM (có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_on_giua_hoc_ky_2_mon_giai_tich_1_de_2014_nam_hoc_2013_kho.pdf