Đề ôn tập giữa học kỳ môn Giải tích 2 - Năm học 2017 - 2018 Khoa Khoa học ứng dụng - Bộ môn Toán ƯD - Trường ĐH Bách Khoa TP HCM

Câu 3

Tìm tập xác định f(x,y) = In(arctan(x+2y))

Điều kiện In(u) :u>0,

điều kiện arctan(u)>0: u>0. Do đó x + 2y >0

pdf 61 trang xuanthi 27/12/2022 3180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề ôn tập giữa học kỳ môn Giải tích 2 - Năm học 2017 - 2018 Khoa Khoa học ứng dụng - Bộ môn Toán ƯD - Trường ĐH Bách Khoa TP HCM", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_on_tap_giua_hoc_ky_mon_giai_tich_2_nam_hoc_2017_2018_khoa.pdf